Sprakbilder: Het leermiddel op het internet

Sprakbilder is een leermiddel met als basis het internet om taal en spraakontwikkeling te stimuleren.

Sprakbilder bestaat uit iets meer dan 3800 afbeeldingen en 36 templates om afbeeldingen in te printen. De afbeeldingen zijn aangepast aan kinderen en adolescenten. Ze zijn beschikbaar in kleur, zwart/wit contour afbeeldingen, met of zonder tekst.

De afbeeldingen tonen duidelijk het linguïstische element. Het lesmateriaal bestaat uit verschillende moeilijkheidsgraden bestaande uit: individuele woorden, uitspraak alsook orale motorieke vaardigheden tot wel 6-7 woorden. Dit steeds met gerelateerde basisgrammatica.

Met Sprakbilder wordt taalinzicht getraind door het actief gebruiken van de taal in kwestie. Sprakbilder is eenvoudig te gebruiken, je bekijkt de educatieve video’s en daarna kun je de taalafbeeldingen gebruiken.

We hebben reeds enkele honderden klanten in Zweden en in Noord-Europa. Deze bestaan voornamelijk uit: hospitalen, scholen, wooncentra, spraaktherapeuten en ouders. Jullie zijn ook meer dan welkom!