Språkbilder: Ett internetbaserat läromedel

Språkbilder är ett internetbaserat läromedel för att stödja språk- och talutveckling

Språkbilder består av drygt 3,800 bilder och 36 mallar att skriva ut bilderna i. Bilderna är anpassade till barn och ungdomar. De finns i färg, svart/vita konturbilder samt med och utan text.

Bilderna visar tydligt det språkliga momentet. Materialet omfattar olika svårighetsgrader, alltifrån enskilda ord, uttal och munmotorik upp till meningar om 6-7 ord med därtill hörande grundläggande grammatik.

Med språkbilder tränas både språkförståelse och att själv aktivt använda språket. Språkbilder är enkelt att använda. Du tittar på utbildningsfilmerna och därefter kan du använda Språkbilder.

Vi har flera hundra kunder i Sverige och i norra Europa, vanligtvis sjukhus, skolor, habiliteringscenter, logopedmottagningar, talpedagoger och föräldrar. Välkommen du också!